Forsvik sluss

Av Göta kanals 58 slussar är Slussen i Forsvik, Karl XIII:s sluss, den första, största och högsta slussen. Den började byggas år 1811 med initiativ av Baltzar von Platen och invigdes år 1813. Namnet Karl XIII:s Sluss har helt enkelt tillkommit på grund av att den dåvarande svenska kungen uppmuntrade bygget. Samma år som slussen invigdes byggdes även järnbron över kanalen. Idag är bron ett kulturminne.

 

Slussen i Forsvik – Bakgrund

Det var Baltzar von Platen som var upphovsman till hela bygget av Göta Kanal, ett bygge som startade ett år innan Karl XIII:s sluss påbörjades. Flera hundra år tidigare, under år 1525 föreslog biskop Hans Brask en kanal som skulle skapa en direkt förbindelse mellan Östersjön och Västerhavet och på så sätt komma undan den dåvarande danska Öresundstullen och den besvärliga Hansan. Von Platens syfte var i första hand att skapa en möjlighet att spara tid för fartyg genom att låta dom ta sig rakt igenom Sverige från Kattegatt till Östersjön och därmed slippa den vanliga omvägen genom Öresund. Den danska Öresundstullen var kvar ända till 1857. De konstant minskade intäkterna för den danska tullen genom transporterna genom Göta kanal anses vara en avgörande orsak till varför tullavgiften försvann.

 

Bygget av Karl XIII:s sluss

De första spadtagen för själva kanalen togs just vid Motala och Forsvik. Därför var det självklart att den första slussen måste byggas nära den platsen. Forsviks sluss är byggd som en dubbelklaffbro av gjutjärn och till planering och av bygget av Karl XIII:s sluss anlitades engelska ingenjörer. Det finns dock olika uppgifter om slussen eller delar av den byggdes i England eller om den tillverkades i Sverige efter engelska ritningar.

 

Den färdiga slussen i Forsvik

Från början byggdes Karl XIII:s sluss något kortare än längden normallängden för Göta kanals västgötadel, vilket är 35,6 meter. År 1862 förlängdes den dock till drygt 38 meter. Genomsnittsbredden på slussen är ca 7,13 meter. Slussen är dock något bredare vid mitten och smalnar därefter av. Slussen rymmer totalt 1 000 kubikmeter vatten och är därmed den största slussen i Göta kanal. De övriga slussarna i kanalen rymmer normalt sett i snitt 700 kubikmeter vatten. Slussen i Forsvik är även den enda av de 58 slussarna som har en lyfthöjd på över 3 meter och är därmed även den i särklass högsta slussen. Idag är slussen tillsammans med Forsviks bruk de mest kända landmärken i Forsvik.

 

Bilder licens