Forsviks Bruk

Forsvik ligger strategiskt vid strömmen där tre sjöar har sitt utlopp i Vättern, och det var vattnets kraft som lade grunden till verksamheten på Forsviks bruk under sex hundra år. Forsvik är känd som den svenska industrins vagga. Och det var här i bruket allting startade.

 

Brukets historia

Historien med Forsviks industri har sin början redan på 1300-talet med gården Forsvik som använde forsen till att driva en mjölkvarn, varefter verksamheten utvecklades successivt: på 1400-talet byggdes en hammarsmedja och en vattendriven såg som levererade material både till klosterbygget i Vadstena och senare Gustav Vasas slott.

Under 1600-talet fanns här ett stångjärnverk som under två hundra år levererade järn med båt från Forsvik ut i Europa. Därefter tillkom även gjuteri och en mekanisk verkstad som producerade gjutgods, och sedan ett träsliperi där pappersmassa tillverkades fram till andra världskriget. Gjuteriet och den mekaniska verkstaden lades ned i samband med varvskrisen 1977 och sågen lades ned som sista verksamhet år 1999.

 

Forsviks bruk idag

I dag är Forsviks bruk ett historiskt besöksmål och verksamheten drivs av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. År 2005 blev Forsviks bruk ett Byggnadsminne och utsågs till Årets Industriminne 2008. Fastigheten ägs av Karlsborgs kommun.

Det är i Forsviks bruk ”allt händer” i Forsvik. Det har blivit samlingsplatsen nummer ett för alla årliga evenemang och folkfester. Allt från de populära Forsviksdagarna till julmarknaden i Forsvik sker vid Forsviks bruk.

Under 2003 gjordes gjuteriet om till en folkscen. Det är här allt från sommarkonserter och teateruppsättningar arrangeras. I och med ombyggt har den lokala kulturen fått en perfekt samlingsplats och den har under de senare årens lopp fått ett riktigt uppsving som även bidrar till att locka campingturister till Forsviks camping och ägare av segelbåtar att stanna upp under somrarna för att njuta av både Forsviks natursköna miljöer, historiska arv och så klart av det rika folklivet.