Destination Forsvik

- Forsvik - Kalender - Verksamheter - Hitta hit - Bilder - Bo i Forsvik - Slussen - Järnvägen

Välkommen till Forsviks Bruks Järnväg (FBJ) mellen Forsviks Bruk och Göta Kanal

Persontrafik med lok och tre personvagnar upprätthålls mellan Kolboden och Kanalen vissa tider under sommaren.

Vi kör på det 100% fossilfria bränslet HVO.

FBJ finns också på Facebook

Biljettpris ToR:
Vuxna 20 kr.
Barn från 7 år t.o.m. 12 år 10 kr.
Barn under 7 år åker gratis i vuxens sällskap.
Charterpris hela tåget:
700 kr för en ToR. Påföljande tur 300 kr.
(Upp till 36 passagerare)

Kontakta Stig: 0708-377530 eller Per: 0705-935793 för eventuella extraturer eller Charter

Charter för kanalbåten Wilhelm Tham

Tåget kör kanalbåtens passagerare ToR Göta kanal <-> Forsviks Bruk

Läs mer om kanalkryssningarna "GÖTA KANALS PÄRLOR" här.

Uppehållstider i Forsvik för Wilhelm Tham
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Historik

År 1886 byggde Forsviks Bruk en järnväg för att underlätta transporterna mellan brukets verkstäder och Göta kanal, där godset lastades på väntande båtar. Vagnarna förflyttades för hand, något lok har inte funnits. Under 1940-talet avvecklades järnvägen i och med att lastbilar och truckar tog över transporterna.

Återuppbyggnad

Forsviks intresseföreninghar återuppbyggt 470 m av brukets transportjärnväg mellan Göta kanal och strömbron vid Forsviks Bruk. Första spadtaget togs i oktober 2008. Ett lok har anskaffats två godsvagnar och tre personvagnar har tillverkats, varav en handikappanpassad. Återuppbyggnaden har finansierats av Europeiska unionens landsbygdsutvecklingsprogram, Forsviks intresseförening, sponsorer, Karlsborgs turism AB, Västarvet och Göta kanal. Järnvägen är besiktad och polisen har godkänt lok, vagnar och spår för personbefordran.

2017 skedde en kort utbyggnad av järnvägen in på bruksområdet intill Forsviks varv.